• Địa chỉ: 18 Hưng Đạo - P Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa
    Giá từ: ~800.000/Tháng
  • Địa chỉ: Đảo Trí Nguyên, Phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang
    Giá từ: ~45.000/lượt
  • Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo - Phường Lộc Thọ - TP Nha Trang
    Giá từ: ~800.000/Đêm