Điều Khoản & Điều Kiện

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEBSITE KETNOITHUONGHIEU.ORG

Điều khoản & điều kiện

Các bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng sau đây trước khi sử dụng trang website của chúng tôi. Bạn chỉ được sử dụng trang website này với điều kiện đã đồng ý với các điều khoản đã được quy định bên dưới.

1.Điều khoản & điều kiện vấn đề tư cách người dùng:

  • Trang website Ketnoithuonghieu.org chỉ cung cấp dịch vụ cho các Doanh nghiệp (Công ty). Hoặc những cá nhân trên độ tuổi trưởng thành về mặt pháp luật.
  • Với những người có thể lập được hợp đồng ràng buộc pháp lý được áp dụng.
  • Nếu không đủ tư cách đồng nghĩa bạn không được sử dụng trang website này từ đơn vị chúng tôi.

2.Điều khoản & điều kiện vấn đề sửa đổi thông tin:

  • Trang website Ketnoithuonghieu.org có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật các Điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào.
  • Việc tiếp tục sử dụng địa chỉ sau bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản & Điều kiện sử dụng có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi này.
  • Bất cứ khía cạnh nào của địa chỉ website có thể được thay đổi, bổ sung, xoá hoặc cập nhật. Chúng tôi không cần phải chịu trách nhiệm thông báo cho đơn vị bạn.

3. Điều khoản & điều kiện  – Thông báo bảo mật:

  • Thông báo Bảo mật quản lý việc sử dụng thông tin thu thập từ hoặc do bạn cung cấp tại địa chỉ website.
  • Đối với bất kỳ cá nhân nào mà thông tin cá nhân của họ do bạn cung cấp đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý cần thiết để xử lý thông tin cá nhân.

4. Điều khoản miễn trách đối với trang website Ketnoithuonghieu.org:

⇒ Chúng tôi đảm bảo mọi thông tin có liên quan đến sản phẩm và dịch vụ được bảo mật. Chúng tôi không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì với bất kỳ ai. Về việc sử dụng thông tin có trên website.

⇒ Đối với những thông tin được cung cấp tại trang website. Bạn cần tự phân loại cho phù hợp với từng mục đích cụ thể trước khi đưa ra quyết định sử dụng.

⇒ Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý với hư tổn phát sinh có liên quan đến việc sử dụng trang website. Bao gồm những hư hại trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc mất hoặc hư hỏng dữ liệu.

⇒ Không có nội dung nào trong thỏa thuận này có thể chắc chắn rằng, việc khách hàng sử dụng các thông tin, dịch vụ do chúng tôi cung cấp tại trang website sẽ không vi phạm quyền phát minh, sở hữu hay sở hữu trí tuệ .

⇒ Các Thông tin của trang website không cấu thành một lời chào hàng, thuyết phục với bất kỳ ai.

⇒ Việc sử dụng trang website và các nội dung của nó có thể là rủi ro riêng của bất kỳ người truy cập nào. Điều này bao gồm cả khách hàng. Các thông tin và cả những quan điểm của nội dung trang website không hề cấu thành sự thuyết phục hay lời chào hàng của chúng tôi về việc tư vấn đầu tư, mua hay bán bất kỳ chứng khoán. Hoặc các công cụ tài chính nào khác.

5. Điều kiện miễn trách đối với trang website Ketnoithuonghieu.org:

⇒ Ketnoithuonghieu.org sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước những diễn đạt sai, xuyên tạc hay gian dối đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào.  Kể cả những dịch vụ tương tự được quảng cáo.

⇒ Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu khách hàng tải những thông tin hoặc phần mềm từ trang website.

⇒ Hơn nữa, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng sao chép, sửa chữa, đưa lên, tải về, gửi đi, (tái) xuất bản, xóa đi hoặc nhập nhằng bất kỳ một vật phẩm sở hữu trí tuệ nào.

⇒ Toàn bộ website và các nội dung, thông tin chi tiết cụ thể của website thuộc quyền sở hữu của Ketnoithuonghieu.org được bảo hộ theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Tuỳ thuộc yêu cầu hoạt động. Chúng tôi có thể điều chỉnh tổng thể việc sử dụng website. Hoặc các nội dung của website mà không cần báo trước. Trong những trường hợp này. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại nào do việc thay đổi website gây ra.

⇒ Những điều khoản từ chối trách nhiệm này sẽ được áp dụng cho bất kỳ người nào truy cập trang website. Khách hàng tham gia vào một thỏa thuận có liên quan tới quyền lợi từ dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

⇒ Chúng tôi có quyền thực hiện biện pháp cần thiết để ngăn chặn những hành vi sai trái này.

5. Điều khoản & điều kiện khác:

⇒Trong những điều khoản, điều kiện này bị một tòa án đủ thẩm quyền xem là không có hiệu lực. Bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng. Điều đó sẽ được coi như bị loại bỏ khỏi những điều khoản và điều kiện đã nêu. Những điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng.

⇒ Các Điều khoản miễn trách đối với chúng tôi. Sẽ được áp dụng cho bất kỳ người nào truy cập trang website. Hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

⇒ Bản điều khoản sử dụng điều chỉnh các dịch vụ riêng biệt sẽ được đăng tải trên các trang cụ thể dành riêng cho các dịch vụ liên quan trên trang website. Nếu khách giao dịch sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Họ sẽ được xem như đã chấp thuận các điều khoản liên quan tới các sản phẩm đó. Đồng thời các điều khoản trong văn bản này.

⇒ Kết Nối Thương Hiệu có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng website. Quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của website tại bất cứ thời điểm nào. Theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành website. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên website. Và nó được hiểu là đã có sự đồng ý của người sử dụng khi truy cập website.

6. Luật áp dụng và thẩm quyền:

Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới Điều khoản & điều kiện sử dụng này. Hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới trang website. Chúng tôi đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền giải quyết.