• Địa chỉ: 103-105 đường A1, CC CT5- CT6 - KĐT Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang
    Giá từ: ~30.000/món