TTYT Dự Phòng Khánh Hòa

trung tâm y tế dự phòng
Địa chỉ : 04 Quang Trung - Nha Trang
Hotline : (058).3822.574

Trung tâm y tế dự phòng khánh hòa hoạt động vào 01/01/2001, Ngày được cấp giấy phép09/01/2001.

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

Hệ thống hoạt động vì sức khỏe cộng đồng nên mọi cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ Y tế đều được niêm yết thông tin miễn phí.

Có mã số thuế 4200432935 nơi đăng kí chi cục thuế Nha Trang.

Địa Chỉ Liên Lạc

  • Địa chỉ: 04 Quang Trung, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại: 02583822574