Công ty TNHH 1 Thành Viên Dịch Vụ Sao Mai

Địa chỉ : 102/8 Đường 2 Tháng 4 - Thành Phố Nha Trang
Hotline : 01275343535
Website :

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sao Mai là một loại hình hoạt động một thành viên. Hoạt động vào ngày 01/04 năm 2008 và cũn vàg là ngày được ký giấy phép hoạt động. Tới nay đã hoạt động được 13 năm.

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SAO MAI

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Sao Mai mã số doanh nghiệp 4200748865 địa chỉ trụ sở 1028 Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt/Enterprise name: công ty tnhh một thành viên dịch vụ sao mai
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt)/Enterprise name in foreign language: SM CO., LTD.

Ngành Nghề Kinh Doanh

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Chính)

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Cho thuê xe có động cơ

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Hoạt động thể thao khác

Đại lý du lịch

Điều hành tua du lịch

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch