• Địa chỉ: 31C Biệt Thự - Nha Trang
  Giá từ: ~210.000/Đêm
 • Địa chỉ: 96A/1/4 Trần Phú - Phường Lộc Thọ - TP Nha Trang
  Giá từ: ~200.000/Đêm
 • Địa chỉ: 21 Hoàng Hoa Thám - P Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa
  Giá từ: ~160.000/Đêm
 • Địa chỉ: 64B/9 Trần Phú - P Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa
  Giá từ: ~350.000/Đêm
 • Địa chỉ: Lô 7 Nguyễn Đình Chiểu - P Vĩnh Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa
  Giá từ: ~150.000/Đêm
 • Địa chỉ: 98A Trần Phú - P Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa
  Giá từ: ~350.000/Đêm
 • Địa chỉ: 17 Ngô Sĩ Liên - P Phương Sài - Nha Trang - Khánh Hòa
  Giá từ: ~250.000/Đêm
 • Địa chỉ: 10 Nguyễn Biểu - P Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa
  Giá từ: ~120.000/Đêm
 • Địa chỉ: 01 Ngô Sĩ Liên - P Phương Sài - Nha Trang - Khánh Hòa
  Giá từ: ~300.000/Đêm
 • Địa chỉ: 32/3 Hùng Vương - Phường Tân Lập - TP Nha Trang
  Giá từ: ~300.000/Đêm
 • Địa chỉ: 5 Hoàng Diệu - P Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa
  Giá từ: ~200.000/Đêm
 • Địa chỉ: 96A4 Trần Phú - P Vĩnh Nguyên - Nha Trang
  Giá từ: ~750.000/Đêm
 • Địa chỉ: 52 Hoàng Hoa Thám - P Lộc Thọ - Nha Trang
  Giá từ: ~250.000/Đêm
 • Địa chỉ: 97T/2 Mai Xuân Thưởng - P Vĩnh Hải - Nha Trang
  Giá từ: ~150.000/Đêm