Khách sạn Thiện Chí – Đức Mạnh

Địa chỉ : 37 - Phan Bội Châu - P Xương Huân - Nha Trang - Khánh Hòa
Hotline : (058).3560.336 - 0916.366.799
Website : ducmanhhotel.dlvn.vn