• Địa chỉ: 3L Quân Trấn - Hùng Vương - P Lộc Thọ - Nha Trang
    Giá từ: Liên hệ
  • Địa chỉ: 6H Quân Trấn - Hùng Vương - P Lộc Thọ - Nha Trang
    Giá từ: ~350.000/Đêm