• Địa chỉ: 3 Nguyễn Chánh - P Lộc Thọ - Nha Trang
    Giá từ: Liên hệ