• Địa chỉ: 17 Ngô Sĩ Liên - P Phương Sài - Nha Trang - Khánh Hòa
    Giá từ: ~250.000/Đêm
  • Địa chỉ: 01 Ngô Sĩ Liên - P Phương Sài - Nha Trang - Khánh Hòa
    Giá từ: ~300.000/Đêm