• Địa chỉ: 97T/2 Mai Xuân Thưởng - P Vĩnh Hải - Nha Trang
    Giá từ: ~150.000/Đêm
  • Địa chỉ: 24B Phạm Văn Đồng - P Vĩnh Hải - Nha Trang
    Giá từ: ~150.000/Đêm
  • Địa chỉ: 02 Đường 4 Mai Xuân Thưởng - P Vĩnh Hải - Nha Trang
    Giá từ: ~200.000/Đêm