• Địa chỉ: 17 Mai Xuân Thưởng-Vĩnh Hải-Nha Trang
  Giá từ: ~20.000/Lượt
 • Địa chỉ: 97T/2 Mai Xuân Thưởng - P Vĩnh Hải - Nha Trang
  Giá từ: ~150.000/Đêm
 • Địa chỉ: 24B Phạm Văn Đồng - P Vĩnh Hải - Nha Trang
  Giá từ: ~150.000/Đêm
 • Địa chỉ: 02 Đường 4 Mai Xuân Thưởng - P Vĩnh Hải - Nha Trang
  Giá từ: ~200.000/Đêm