• Địa chỉ: 03 Hòn Chồng - Nha Trang
    Giá từ: ~5.000.000/tháng