• Địa chỉ: 25 Bắc Sơn - P Vĩnh Hải - Nha Trang
    Giá từ: Liên hệ
  • Địa chỉ: 28A Bắc Sơn - P Vĩnh Phước - Nha Trang
    Giá từ: ~917.000/Đêm